Braindoc werkt in opdracht van:
Werkgevers
CEO's/Beslissers
Particulieren
Topsporters

Werkgevers:
“Psychische klachten? Die heb ik niet. Ik ben gewoon moe! Dat is toch lichamelijk???”

Braindoc houdt zich bezig met de bestrijding van ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten en ziektepreventie. Uit psychische klachten kunnen gedragsstoornissen of lichamelijke klachten voortvloeien. U kunt hierbij denken aan: depressie, angst, CVS, vermoeidheid, pijn teveel stress ADHD/ADD, ziekte van Ménière etc.
Braindoc werkt ook preventief, als de klachten nog niet ernstig zijn en er nog geen sprake is van ziekteverzuim. In de meeste gevallen is een behandeling van Braindoc zeer effectief.

Waarom psychische klachten?

  1. In onze maatschappij zijn psychische klachten een deel van het leven geworden. Vrijwel iedereen, heeft een familielid of vriend met psychische klachten, of lijdt er zelf aan.
  2. Op de arbeidsmarkt wordt men regelmatig geconfronteerd met ziekteverzuim als gevolg van psychische klachten. Werkgevers en collega's worden hier de dupe van. Een zieke werknemer kost de werkgever gemiddeld E 250,00 per dag.
  3. Eind 2011 waren psychische aandoeningen de meest gestelde diagnose bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. (47%). Vooral voor een groot deel als gevolg van ernstige stress (b.v. burn-out).
  4. Onderzoek in 2011 laat zien dat in meer dan 17.000 gevallen het helemaal niet lukt om de patiënt weer terug te krijgen in het arbeidsproces.
  5. De reguliere zorg biedt op dit moment geen duurzaam werkende oplossing voor dit probleem. Vaak verergeren de klachten.
Cijfers zijn afkomstig van: Nationaal Kompas Volksgezondheid Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Wat onderscheidt de aanpak van Braindoc ten opzichte van anderen?

De oplossing van Braindoc is revolutionair en duurzaam en werkt op 3 belangrijke punten anders:

Braindoc werkt niet met: